Na het concurrentiepact: tijd voor een competentiepact

Caroline Copers - 600.000 Vlamingen zijn laaggeletterd. De digitale kloof is nog immenser. Donderdag 20 maart worden de resultaten van het PIAAC-onderzoek van de OESO toegelicht op een conferentie en wordt er gezocht naar oplossingen. Het ABVV pleit daarbij voor een competentie- of geletterdheidspact en roept minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) op zijn besparingsplannen te herzien.

In beeld: lezen

In beeld: lezen

Lezen kan altijd en overal: op de meest onverwachte plaatsen en in de vreemdste houdingen.