Alles over Leo Van Broeck

De Vlaamse bouwmeester Erik Wieërs heeft zijn ambitienota 'Kansen scheppen voor ontmoeting' voor de periode tussen 2020 en 2025 voorgesteld. 'Als je toekomstbestendig wil bouwen, is het niet verstandig de toevallige functie die het gebouw nu heeft, de vorm te laten bepalen'.

Hippocrates schreef circa 2500 jaar geleden reeds dat de gezondheid van de mens afhankelijk is van zijn leefomgeving en het klimaat. Sam Proesmans ziet de betonisering van onze steden dan ook met lede ogen aan.

Bart Tommelein (Open VLD) denkt dat het quasi onhaalbaar is om het ruimtebeslag tegen 2025 van gemiddeld 6 hectare per dag te halveren naar 3 hectare. Nochtans maakt die doelstelling deel uit van de zogenaamde betonstop. 'We moeten realistisch zijn: de mensen gaan dit niet pikken.'

'Een heroriëntatie van de middelen voor de woonbonus krijgt onze volle steun. Maar waarom een variant maken op een instrument dat niet werkt?' vragen vier onderzoekers van KU Leuven en UAntwerpen na de presentatie van de 11 oplossingen die een groep milieuorganisaties vorige week voorstelden.

In het Antwerpse Borgerhout hebben klimaatactivistes Anuna De Wever en Kyra Gantois maandagavond hun boekje 'Wij zijn het klimaat' voorgesteld, zowel aan het grote publiek als aan enkele prominente politici die er meteen over in debat mochten gaan. Dat leidde tot opvallende eensgezindheid van (extreem-)links tot rechts over de nood aan nieuw klimaatbeleid.

Een denktank met Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en klimaat­experts, onder wie voormalig vicevoorzitter van het VN-klimaatpanel (IPCC) Jean-Pascal van Ypersele, moet het klimaat­debat objectiveren en politici oplossingen aanreiken. Dat berichten De Standaard en de Gazet van Antwerpen.