Alles over Leie

Jan van Hulle en Arne Vastershaeghe, bioboeren bij De Zonnekouter in Machelen aan de Leie, weten waarom er, ondanks de massale insectensterfte, op bio- en organische boerderijen meer insecten te vinden zijn dan op andere boerderijen. 'We geloven écht in de kracht van het natuurlijke systeem.'

Er zit te veel mest in de Vlaamse rivieren. De waterkwaliteit ging er het voorbije jaar zelfs nog op achteruit, schrijft De Morgen donderdag op basis van rapporten van de Vlaamse Milieumaatschappij en de Vlaamse Landmaatschappij.

De vader van Open VLD-parlementslid Vincent Van Quickenborne is vandaag weer bij zijn familie, nadat hij een tijd vermist was. Heuglijk nieuws toch? Niet zo volgens het internettribunaal, dat elke dag meer hardvochtig wordt. 'Fuck de rest, want in mijn navel is het zalig warm. Of net heel koud. Dat ze dáár maar eens iets aan doen.'

Het privéfeest op de Gentse Graslei van projectontwikkelaar MG Real Estate (De Paepe Group) lokte protest van enkele honderden "partycrashers", die vinden dat zo'n privégebeuren op een publieke plaats niet door de beugel kan. Er waren geen grote incidenten.

De parlementsverkiezingen in Albanië verliepen niet zonder incidenten. Er viel één dode, er waren onvoldoende stembiljetten voorhanden en de centrale kiescommissie bevat niet de nodige meerderheid om het officiële eindresultaat vast te stellen.

De burgemeester van Etterbeek en de ambassadeur van Albanië in ons land betreuren de uitspraken van een aardrijkskundeleraar van het koninklijk atheneum van Etterbeek. Die had Henegouwen omschreven als "Wallbanië".