Alles over Laurent Hanseeuw

'Niemand kan tevreden zijn met ons gevangenissysteem', schrijven Audrey Hanard en Laurent Hanseeuw. De Vrijdaggroep publiceert volgende week een rapport over onze gevangenissen. 'Het is een trieste diagnose die nog wordt verergerd door de hoge kostprijs van het systeem.'

De alsmaar toenemende aandacht voor het begrotingsevenwicht heeft de neutraliteit van de staat ten opzichte van de burger aangetast, zegt Laurent Hanseeuw. 'In een gezond politiek klimaat was een open debat over het evenwicht tussen belastingverhoging en kostenverlaging wenselijk geweest. Jammer genoeg werd dat debat in grote mate vermeden ten voordele van een vaak roofzuchtige staat, die begrotingstekorten probeert op te vullen met obscure ad hoc inkomsten.'

'Het vulgaire, vrouwonvriendelijke populisme met racistische inslag dat de meesten onder ons betreuren, is onder meer het resultaat van onze weigering om in debat te gaan over onderwerpen die wel degelijk een debat waard zijn', schrijft Laurent Hanseeuw van de Vrijdaggroep.