Alles over Lahore

Het zijn wellicht reactionaire, en in ieder geval sentimentele, zelfs narcistische tijden. In zijn nieuwe boek, Amor mundi, probeert filosoof Peter Venmans in tien essays (over onder meer Godsliefde, liberalisme en neoliberalisme, verontwaardiging, volmaaktheid en verantwoordelijkheid) een uitweg uit die impasse van het moderne ik te vinden - en daarbij is een wereld te winnen.