Alles over lagere school

Niet iedereen die aan de opleiding leraar lager onderwijs begint, is er klaar voor: gemiddeld haakt 40 procent tijdens of na het eerste jaar af. De visitatiecommissie die de opleidingen evalueerde, pleit nu voor een 'instroomregulering' tot de opleiding.