Alles over Lage Landen

Jan Braet kijkt naar kunst en het leven, in bloei en verval. Deze week de opgefriste versie van de bundel Portretten van bekende schilders uit de Lage Landen (1572).

Eeuwenlang diende seks enkel voor voortplanting. Genot was des duivels. 'De kerk dempte de lusten', zegt neerlandicus Herman Pleij. Tot er eind vijftiende eeuw in de Lage Landen onder impuls van de rederijkersliteratuur een seksuele revolutie uitbrak. 'Seks werd gezond.'

'Ik wil een gutmensch zijn, omdat de geschiedenis heeft bewezen dat de mensheid geen vooruitgang boekt als de bösmenschen het voor het zeggen hebben', schrijft Mark Van de Voorde.