150 politici verzwijgen mandaten

150 politici verzwijgen mandaten

Vorig jaar hebben 150 Vlaamse politici hun mandaten in intercommunales of (semi-)publieke bedrijven niet aangegeven.