Alles over KU Leuven

Goedbedoelde maatregelen om CO2-uitstoot te verminderen door Europese vluchten te ontmoedigen en de trein als alternatief te promoten, zijn eigenlijk zinloos. Dat zeggen onderzoekers van de KU Leuven in een nieuwe visietekst rond duurzame energievoorziening. Bond Beter Leefmilieu is het daar niet mee eens.

Het einde van de Eerste Wereldoorlog was méér dan zomaar een wapenstilstand. De gewijzigde machtsverhoudingen, ook binnen België, en de machtsgreep van de Sovjets noopten koning en regering tot belangrijke democratische maatregelen. Die gingen hand in hand met de invoering van - al dan niet subtiele - vormen van repressie en politionele controle.

Net als witte of generische geneesmiddelen zijn biosimilaire geneesmiddelen kopieën van originele geneesmiddelen. Alleen zijn het geen exacte kopieën. Vanwaar dat verschil? En heeft het gevolgen voor de kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid?

Vlaanderen kreunt onder de stikstofvervuiling. Natuurpunt en de Leuvense hoogleraar Wanner Keulemans pleiten ervoor om de veestapel met minstens een derde te verminderen.