Alles over Kristien Van Vaerenbergh

Het Grondwettelijk Hof heeft een wijziging aan de wet op het taalgebruik in rechtszaken vernietigd. Die wijziging bepaalde dat de rechter enkel nog een stuk dat strijdig is met de taalwetgeving nietig kan verklaren als een van de partijen in het proces kan aantonen dat dit stuk haar nadeel berokkent. Die wijziging, bedoeld om de procedure lichter te maken, brengt volgens het Grondwettelijk Hof de waarborg op een eerlijk proces in het gedrang.

Het Brussels International Business Court (BIBC), het prestigeproject van minister van Justitie Koen Geens (CD&V), komt er niet meer deze legislatuur. N-VA trekt haar steun voor de Engelstalige rechtbank in. De andere oppositiepartijen weigeren Geens een handje te helpen.

De vier partijen van de voormalige regering-Michel hebben een akkoord bereikt over een reeks hervormingsvoorstellen op het vlak van justitie. Dat maken N-VA-Kamerleden Sophie De Wit en Kristien Van Vaerenbergh donderdag bekend. Elk van de vier fracties zal een wetsvoorstel indienen.

N-VA-Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh wil dat er in België een "échte snelrechtprocedure" wordt ingevoerd, waarbij relschoppers en andere geweldplegers reeds na een paar dagen gestraft worden.

Een Vlaming die een strafklacht indient, moet gemiddeld twee jaar en vijf maanden wachten op een uitspraak. In Wallonië duurt het tien maanden langer, schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws donderdag.

De Staatsveiligheid gaat ervan uit dat er momenteel een 450-tal gedetineerden zijn met uiteenlopende risicoprofielen inzake islamradicalisering. Dat betekent dat één gevangene op 23 mogelijk geradicaliseerd is.

Elke dag lopen in België 110 klachten over huiselijk geweld binnen bij de politie. Toch kregen de voorbije drie jaar amper 103 daders een tijdelijk huisverbod opgelegd. In één op de drie gevallen werd dat verbod ook nog eens overtreden. Twee parlementsleden vragen een strengere aanpak.

N-VA-Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh dient een wetsvoorstel in om videoconferentie in jeugdzaken mogelijk te maken. 'Op die manier kunnen verplaatsingen tussen de gemeenschapsinstelling en de jeugdrechtbank worden vermeden.'.