Alles over Kristel Verbeke

'De eerste barsten voor een leerachterstand-kloof vertonen zich niet bij de eerste spellingsdictees of leesuurtjes, maar reeds in de kleuterschool', zegt Christiaan Hoorne van kinderarmoedeorganisatie Stichting Pelicano. 'We komen dan ook te laat wanneer we leerachterstand pas vanaf een leerplichtige leeftijd bekijken. Vaak loert het buitengewoon onderwijs dan al om de hoek, jammer genoeg voornamelijk voor kinderen uit kwetsbare gezinnen.'

'Mensen in armoede hebben niet alleen een gebrek aan voeding maar ook vooral een grote honger naar liefde en erkenning', schrijft Guy Janssens van De Vrolijke Kring vzw, een organisatie waar armen het woord nemen, naar aanleiding van de Werelddag van het verzet tegen Armoede.

De Prijs Armoede Uitsluiten is dit jaar gewonnen door De Vrolijke Kring uit Ronse. Het is de 22ste keer dat vzw Welzijnszorg de prijs toekent. Deze editie lag de focus op organisaties die zich inzetten voor het mentaal welbevinden van mensen die in armoede leven.