Alles over Koen Hermans

'Er rust op sociaal werk een zware verantwoordelijkheid om de ruimere samenleving te overtuigen van het belang van mensenrechten', schrijven drie professoren naar aanleiding van de conferentie 'Sterk sociaal werk'.

Het verhaal van een zeventigjarige dakloze die inbrak in een auto om onderdak te kunnen krijgen in de gevangenis toont aan dat de noden voor dak- en thuislozen nog steeds erg groot zijn. Experts pleiten daarom voor een radicale ommezwaai in het beleid. 'We onderschatten de negatieve impact van opvangcentra op het welbevinden van daklozen.'