Alles over Klaus-Heiner Lehne

Klaus-Heiner Lehne, de voorzitter van de Europese Rekenkamer heeft dinsdag verklaard dat hij naar het Europees Hof van Justitie stapt tegen Karel Pinxten, die van 2006 tot 2018 het Belgische lid was. De aanleiding is een onderzoek van het Europese antifraudeagentschap (Olaf).