Alles over KIID

In een beleggingsfonds zit geld van meerdere beleggers, dat een fondsbeheerder en zijn team volgens een vooraf uitgestippelde strategische lijn belegt in verschillende beleggingsproducten (aandelen, obligaties...). Vanwege de spreiding van die activa is het beleggingsrisico bij fondsen relatief kleiner. (Tekst: Dirk De Moor)