Alles over kernkabinet

De topministers hebben donderdag tot 23.15 uur bijeen gezeten over de onderwerpen die de laatste dagen in de kijker stonden en waarover nog wel eens onenigheid bleek tussen de coalitiepartners: het sociaal overleg en de strijd tegen terrorisme en radicalisme.

De federale topministers hebben hun poging om de begroting voor dit jaar bij te schaven afgelopen nacht stopgezet zonder akkoord. Vrijdag wordt er verder onderhandeld.

Het kernkabinet heeft een akkoord bereikt over de begroting en bijkomende maatregelen voor werkgelegenheid en competiviteit. De ministers zijn het eens geraakt over loonmatiging en er komt een lastenverlaging voor de bedrijven voor 400 miljoen euro.

De top van de federale regering heeft de onderhandelingen over de begroting 2013 en de economische relance hervat. De bedoeling is om tegen het einde van het weekend te landen met een akkoord.

Er is voorlopig nog geen akkoord over de begrotingscontrole. Nadat Open VLD een voorstel over het optrekken van de roerende voorheffing blokkeerde, gingen de protagonisten uit elkaar. De zoektocht naar de resterende miljoenen wordt dit weekend verder bekeken.