'Het Europese migratiebeleid is ten diepste immoreel'

'Het Europese migratiebeleid is ten diepste immoreel'

De Britse politiek commentator Kenan Malik is bekend van zijn beschouwingen in kranten als The Guardian en The New York Times en zijn boeken op het raakvlak van politiek en wetenschap. In From fatwa to jihad beschreef hij zijn kritiek op multiculturalisme als beleidsinstrument voor culturele diversiteit. Zijn laatste boek, The quest for a moral compass, is een geschiedenis van de moraliteit. Knack sprak met hem over de brexit, het belang van open grenzen en het recht op aanstoot geven.