Alles over Katowice

Bart Carlier, Laure De Vroey en Pieter Van De Sype van natuur- en milieuorganisatie BOS+ spreken klare taal naar aanleiding van de klimaattop in Katowice: 'Als er één antwoord op de dreigende klimaatverandering luider moet klinken, dan is het dit wel: ruimte voor bos, bomen en grootschalige natuur.'

In de aanloop naar de wereldwijde klimaatconferentie van Katowice, die vandaag van start gaat, drukten belangrijke klimaatrapporten ons opnieuw met de neus op de feiten. Zal de klimaattop het tij nog kunnen keren?

Om de klimaatopwarming te beperken tot 1,5 graden is er nood aan extra inspanningen vanuit alle hoeken van de samenleving, zowel van de Europese Unie en de regeringen, als van de lokale besturen en de industrie. Dat is de conclusie van vertegenwoordigers uit verschillende van die sectoren, die maandag in Brussel hun licht over de conclusies van het klimaatrapport van het Intergovernemental Panel on Climate Change (IPCC) lieten schijnen.