Alles over katholiek onderwijs

Veel scholen in het katholiek onderwijs protesteren tegen het plan om van 800 naar 150 schoolbesturen te gaan. Vooral bij de directeurs in het lager onderwijs leeft de vrees dat ze minder geld voor en macht over hun eigen scholen zullen hebben.

De Vlaamse regering zal op de werkingsmiddelen van de scholen besparen. 'We zullen niet langer kunnen investeren in didactisch materiaal voor leraars en leerlingen, dit brengt de goede werking in het gedrang', zegt de koepel van het katholiek onderwijs, VSKO.