Alles over Jules Gheude

Volgens historicus Bruno Yammine nam Jules Gheude een loopje met de werkelijkheid in zijn opiniebijdrage over de Vlaamse onafhankelijkheid: 'Dat hij het grootste deel van België in Frankrijk wil zien opgaan, is zijn goed recht. Dat hij daarvoor de geschiedenis geregeld geweld aandoet getuigt van een intellectuele slordigheid.'

'Gebeurtenissen kunnen soms sneller plaatsvinden dan verwacht. De val van de Berlijnse Muur is daar het beste voorbeeld van.' Maar N-VA en Vlaams Belang moeten daarvoor op zoek naar steun bij de andere partijen. Jules Gheude ziet in CD&V de ideale partner: 'Als de partij beter wil scoren, moet ze zich radicaliseren en een meer Vlaamsgezinde strategie voorstellen'

De politieke realiteit neigt naar een splitsing van België, schrijft Jules Gheude. 'Laten we geen tijd meer verliezen aan eindeloze en ijdele discussies. Er leeft een Vlaamse natie, die het overleven van België onmogelijk maakt.'

'Geen taalpolitiek denken, geen halt aan de transfers, maar een goed bestuur en efficiënt beleid zijn de nobele gedachten achter een confederaal België.' Hoog tijd volgens Vera Kicken om deze staatsstructuur ondubbelzinnig na te streven.

Franstalig essayist Jules Gheude ziet in de discussie rond TTIP en een onderzoek naar de communautaire verschillen binnen de sociale zekerehid het bewijs dat het communautaire weer opflakkert. 'Al die elementen kunnen de N-VA enkel maar bevestigen in de uitwerking van een confederaal project.'