Alles over Jozef Pacolet

Jaarlijks vloeit er meer kinderbijslag vanuit het buitenland naar België dan omgekeerd. Tot die opvallende conclusie zijn onderzoekers van het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) gekomen, zo schrijft De Morgen.

Experts zijn ongerust over de snelle privatisering van de Vlaamse rusthuizen. Op zes jaar tijd hebben commerciële spelers hun aandeel met de helft vergroot. Ze hebben nu al 26 procent van de markt in handen, of 234 van de 803 rusthuizen in Vlaanderen.

'Het wettelijke pensioen moet omhoog. Voor iedereen.' Vlak voor zijn emeritaat zet Jozef Pacolet, expert in sociale zekerheid aan de KU Leuven, nog eens de puntjes op de i. Een gesprek over pensioenen, gezondheidszorg, privatisering, begrotingsevenwicht - en waarom de Belgen niet beseffen hoe rijk ze wel zijn.