Alles over Jos Delbeke

Van de honderd Europese industriële bedrijven die de meeste broeikasgassen uitstoten, hebben er negentig sinds 2008 niets of vrijwel niets hoeven te betalen voor hun vervuiling. Sterker nog: een aantal van hen verdient zelfs aan het Europese Emissiehandelssysteem (ETS). Bovendien is de totale uitstoot van de industriële sector het afgelopen decennium niet gedaald in Europa.

Topambtenaar Jos Delbeke, namens de Europese Commissie architect van het klimaatbeleid, legt zijn functie begin volgend jaar neer. In een afscheidsinterview met De Zondag is hij scherp over de manier waarop de Belgische politiek omgaat met energie en klimaat: 'Dit is een beleid dat faalt.'

Voor Jos Delbeke, Europa's belangrijkste klimaatonderhandelaar, was 2016 een geslaagd jaar: het ambitieuze klimaatakkoord van Parijs trad in werking. Maar we zijn er nog lang niet, waarschuwt hij. 'Het lijkt alsof België nog droomt dat de nucleaire sector ons zal redden.'