Alles over Jordy

Jaarlijks verlaten zo'n duizend meerderjarige jongeren de jeugdhulp. Kimi (18) en Shana (23) getuigen over hun jeugd in instellingen en de moeilijke overgang naar het leven 'daarbuiten'.

'Een gedeeltelijke verklaring voor het rampzalig hoge recidivecijfer van de Belgische gevangenen ligt in het feit dat er te veel jonge -maar meerderjarige- gevangenen zijn', schrijft Bert Anciaux samen met de projectgroep Jong, meerderjarig en delinquent. Hij roept op om de grens van de meerderjarigheid te herbekijken.