Alles over Joos Vandewalle

Veel mensen hebben een afkeer van wiskunde. Dat is jammer, vinden ingenieurs Giovanni Samaey en Joos Vandewalle van de KU Leuven, want wiskunde zit in alles wat we gebruiken. In hun boek X Factor pleiten ze voor meer aandacht voor de praktische toepassingen van wiskunde. 'Hoe kun je een zinvolle bijdrage aan het klimaatdebat leveren als je de modellen aan de basis niet begrijpt?'