Alles over Johan Mattart

In Vlaanderen zijn er naar schatting 9500 lekkende stookolietanks. Eigenaars kunnen in principe een beroep doen op een fonds voor de bodemsanering, maar de activering van dat fonds wordt al jaren geblokkeerd - door de stookoliesector.

In Wallonië en ook in Frankrijk zijn ook maandag nog steeds brandstofdepots geblokkeerd, uit protest tegen de hoge brandstofprijzen. De Belgische federatie van Brandstoffenhandelaars (Brafco) klaagt over het optreden van de politie. Intussen wordt een oproep op Facebook om zaterdag Parijs te blokkeren, duchtig gedeeld.