Alles over Joachim Coens

CD&V-voorzitter Joachim Coens heeft maandag een oproep gelanceerd om geen 'politiek spel' te maken over het al dan niet afschaffen van de avondklok. 'Er is een pandemie bezig. Dan moet je een geheel van maatregelen nemen. Zomaar eentje eruit nemen, dat gaat niet', zei hij maandag in De Ochtend op Radio 1.

In zijn nieuwjaarstoespraak heeft CD&V-voorzitter Joachim Coens zondag premier Alexander De Croo en Vlaams minister-president Jan Jambon opgeroepen om zo snel mogelijk te komen met een duidelijk perspectiefplan met een concrete agenda en concrete data.

'We moeten samen met alle betrokkenen vastleggen welke rol de veestapel nog kan spelen in ons landbouwsysteem', schrijft Laurens De Meyer van Bond Beter Leefmilieu (BBL). Hij hoopt dat het Vlaams landbouwbeleid kan leren uit de fouten van het verleden.

Dat zegt de partijvoorzitter in een interview met De Zondag, waarin hij vooruitblikt op zijn inhoudelijke plannen met de partij. 'Dat is niet de essentie, maar ik sluit dat ook niet uit. Als na een lang inhoudelijk proces zou blijken dat dat een meerwaarde kan zijn, dan is dat zeker mogelijk', aldus Coens.

Gents schepen Filip Watteeuw is bereid te bemiddelen in zijn partij. Daar heerst onvrede over voorzitster Meyrem Almaci. 'Eén persoon aanwijzen is onrechtvaardig, we zijn collectief verantwoordelijk.'

Onder de brede noemer 'politieke vernieuwing' wil de regering-De Croo het aantal parlementsleden herbekijken. Niet alleen die in de Kamer, maar ook die in Vlaanderen. Vlaams viceminister-president Ben Weyts (N-VA) staat open voor een gesprek.