Kinderen en jongeren met autisme moeten tot twee jaar wachten voor hulp

Kinderen en jongeren met autisme moeten tot twee jaar wachten voor hulp

Sommige kinderen en jongeren moeten bij de referentiecentra voor autisme (RCA) erg lang wachten voor ze hun eerste gesprek krijgen met een hulpverlener, zo blijkt uit cijfers die N-VA-parlementslid Lorin Parys heeft opgevraagd bij minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V).

Afgelopen jaren vooral plaatsen verdwenen bij crèches met weinig of geen subsidies

Afgelopen jaren vooral plaatsen verdwenen bij crèches met weinig of geen subsidies

Hoewel er sinds de start van het nieuwe kinderopvangdecreet in 2014 ruim 2.000 plaatsen zijn bijgekomen in de kinderopvang, zijn er sindsdien ook 3.946 plaatsen verloren gegaan in groepsopvanginitiatieven (crèches) die gestopt zijn. In de overgrote meerderheid van de gevallen ging het daarbij om initiatieven die weinig of geen subsidies kregen.

N-VA aan Jo Vandeurzen: 'Budget personen met handicap gaat te weinig naar mensen'

N-VA aan Jo Vandeurzen: 'Budget personen met handicap gaat te weinig naar mensen'

Het budget voor personen met een beperking gaat nog te veel naar instellingen en allerlei tussenstructuren, en te weinig naar de persoonsvolgende financiering en dus de zorgbehoevenden zelf. Dat concludeert Vlaams parlementslid Tine van der Vloet (N-VA) uit een reeks schriftelijke vragen aan bevoegd minister Jo Vandeurzen (CD&V).

Oudere in crisissituatie niet meer onnodig naar zieken- of rusthuis

Oudere in crisissituatie niet meer onnodig naar zieken- of rusthuis

Vanaf 2020 komt er een nieuwe vorm van ouderenzorg. Naast de woonzorgcentra en de centra voor kortverblijf, komt er ook een gespecialiseerde vorm van korte opname voor ouderen in crisissituaties. Tijdens de opvang maakt een team een plan op dat de zorg thuis verder moet regelen.

De Block pleit voor herfederalisering gezondheidsbeleid

De Block pleit voor herfederalisering gezondheidsbeleid

Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) is de versplintering van Volksgezondheid over acht ministers van dit land beu. 'Als je ziet dat er een stommiteit is gebeurd, moet je die ook rechtzetten.'

Mindfulness doet zelfmoordgedachten verminderen

Mindfulness doet zelfmoordgedachten verminderen

Wie met zelfmoordgedachten zit, kan geholpen worden door een training op basis van mindfulness of een traninig die focust op toekomstgericht denken. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP). Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) steunt de nieuwe behandelvormen en mikt op minstens 10 groepstrainingen in 2019 en minsens 40 trainingen in 2020.