Alles over Jo Cornu

NMBS-ceo ­Sophie Dutordoir heeft vrijdag een plan voorgesteld om de raad van bestuur niet langer inspraak te geven in benoemingen van general managers en dienstchefs. De raad van bestuur zou alleen nog het directiecomité kunnen benoemen. De raad van bestuur ging daar unaniem mee akkoord, zo melden L'Echo, Le Soir, De Standaard et De Tijd zaterdag.

Het kantoor Odgers Berndtson heeft de opdracht gekregen om een opvolger te zoeken voor de CEO van de NMBS, Jo Cornu. Dat meldt minister van Mobiliteit François Bellot (MR). Cornu bevestigt dat hij gedurende de hele procedure zijn functie verder zal blijven uitoefenen.

Met hun onbezonnen strategie dreigen de vakbonden als geheel gehavend uit de confrontatie met de regering te komen, meent Ewald Pironet, senior writer bij Knack. 'Er zijn partijen in de regering-Michel die wat graag de vakbonden zouden kortwieken. Als het zover komt zijn de vakbonden daar zelf voor een deel verantwoordelijk voor. Met dank aan de spoorvakbonden.'

Het NMBS-personeel verdient niet te veel, maar werkt te weinig. Dat is de opmerkelijke uitspraak van spoorbaas Jo Cornu in de kranten vandaag. Hij reageert daarmee op de plannen van de socialistische en christelijke vakbonden om in januari vijf dagen te staken. Er zijn te veel mistoestanden zegt Cornu, die moeten eruit anders halen we de doelstelling niet die de overheid ons heeft opgelegd.

"Hoe wereldvreemd zijn die bonden?", "dit vraagt om ingrijpen", "de bonden missen een historische kans". De vijf aangekondigde stakingsdagen door de spoorvakbonden konden donderdag bij de drie Vlaamse meerderheidspartijen geen begrip losweken. Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) stelde dat ze het regeerakkoord "in werking zal laten treden" over de gegarandeerde dienstverlening.