Alles over Jean Monnet

Precies zeventig jaar geleden stelde Fransman Robert Schuman het plan voor om de Duitse en de Franse kolen- en staalindustrie met elkaar te integreren. Daarmee legde de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken de kiem voor de Europese Unie zoals we die vandaag kennen. Knack sprak met hoogleraar Europese geschiedenis Mathieu Segers (Universiteit Maastricht) over een woelige Europese geschiedenis.