Alles over Jean Lambrecks

De advocaat van Jean Lambrecks heeft een bundel overgemaakt aan het parket van Limburg met het verzoek om een onderzoek te voeren naar nieuwe elementen in de strafzaak van Marc Dutroux. De vader van Eefje spit al jaren samen met zijn partner Els en zijn huidige advocaat het lijvige dossier uit.

Jean Lambrecks, de vader van de twintig jaar geleden ontvoerde en vermoorde Eefje, dagvaardt de twee zonen en dochter van Marc Dutroux en Michelle Martin om een deel van de erfenis van hun grootmoeder te krijgen als schadevergoeding.

De vordering van Jean Lambrecks tegen de Belgische staat is afgewezen. Volgens het Brusselse Hof van Beroep is er één fout gemaakt in de zaak, maar hield die geen rechtstreeks oorzakelijk verband in met de schade van de familie Lambrecks.

Voor de allereerste keer sinds haar veroordeling heeft Michelle Martin geld overgemaakt aan de nabestaanden van de affaire-Dutroux. Ze stortte twee keer 20 euro op de rekening van Jean Lambrecks.

Jean Lambrecks, vader van het vermoorde meisje Eefje, reageert geschokt op het nieuws dat de zusters van het klooster van de Arme Klaren in Malonne bereid blijven om Michelle Martin op te vangen.