Recensie 'Let op je woorden': politieke taal en deskundigheid

Recensie 'Let op je woorden': politieke taal en deskundigheid

De Reactor - 'Let op je woorden' van Jam Blommaert is nadrukkelijk didactisch bedoeld. Het wil mensen meer greep geven op 'de woordenbrij die dagelijks op hen wordt afgevuurd' en het lijkt zich vooral te richten tot jongeren.

Het échte taboe in het migrantendebat

Het échte taboe in het migrantendebat

In zijn nieuwe boek Links van de kerk stelt antropoloog Jan Blommaert dat links geen rol speelt in het debat over de multiculturele samenleving.