Alles over Jan Bertels

'Het parlement is niet meer de plaats waar politiek zich effectief afspeelt, maar de plaats waar men enkel nog commentaar geeft op wat zich elders afspeelt', schrijft Jean-Marie Dedecker over de manier waarop de particratie het verschil tussen de uitvoerende en de wetgevende macht steeds kleiner heeft gemaakt.

'Parlementsleden ruilen wel eens hun zetel in voor een bestuursfunctie op lokaal niveau of in de publieke sector maar belanden zelden op een kabinet', schrijven Pieter Moens en Benjamin de Vet. Ze staan stil bij de opvallende overstap van Jessika Soors (Groen) en Jan Bertels (SP.A) van het parlement naar een kabinet.

De Vlaamse overheid boekte vorig jaar een kleiner begrotingstekort dan verwacht. Volgens een nieuw rapport van het ambtelijk monitoringcomité zou het tekort landen op 82,6 miljoen euro of zowat 382 miljoen euro minder dan voorzien bij de begrotingsaanpassing vorig jaar.

Naar aanleiding van het groeiend aantal mensen met dementie roept Vlaams parlementslid Jan Bertels (SP.A) Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen op om meer ambitie te tonen in zijn Geactualiseerd Dementieplan Vlaanderen. 'Tegen 2050 zullen er dubbel zoveel mensen met dementie zijn als vandaag.'

'De vergrijzing van de bevolking stelt Vlaanderen voor een stevige uitdaging', schrijft Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). 'De vraag wie en op welke wijze de mogelijks klimmende vraag naar zorg en ondersteuning zal financieren, vergt een grondig debat.'

De prijzen van de rusthuizen blijven maar stijgen. Het voorbije anderhalf jaar hebben 320 van de 800 rusthuizen een aanvraag ingediend om een van hun tarieven te verhogen. Dat is vier op de tien.