Alles over Jan Bertels

De Vlaamse overheid boekte vorig jaar een kleiner begrotingstekort dan verwacht. Volgens een nieuw rapport van het ambtelijk monitoringcomité zou het tekort landen op 82,6 miljoen euro of zowat 382 miljoen euro minder dan voorzien bij de begrotingsaanpassing vorig jaar.

Naar aanleiding van het groeiend aantal mensen met dementie roept Vlaams parlementslid Jan Bertels (SP.A) Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen op om meer ambitie te tonen in zijn Geactualiseerd Dementieplan Vlaanderen. 'Tegen 2050 zullen er dubbel zoveel mensen met dementie zijn als vandaag.'

'De vergrijzing van de bevolking stelt Vlaanderen voor een stevige uitdaging', schrijft Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). 'De vraag wie en op welke wijze de mogelijks klimmende vraag naar zorg en ondersteuning zal financieren, vergt een grondig debat.'

De prijzen van de rusthuizen blijven maar stijgen. Het voorbije anderhalf jaar hebben 320 van de 800 rusthuizen een aanvraag ingediend om een van hun tarieven te verhogen. Dat is vier op de tien.