Alles over Ibis

Veel mooier vind je ze niet in onze vogelwereld: met zijn exquise patroon van oranjerood, grijs en zwart is het mannetje van de gekraagde roodstaart een adonis.

Er zijn van die verhalen die maar niet op gang lijken te komen. Ze meanderen als machtige rivieren door een denkbeeldig landschap. Zo'n verhaal is Eerste liefde, een meesterlijke novelle van de Rus Ivan Toergenjev (1818-1883).