Alles over Humo

'We hebben de hoogste elektriciteitsprijzen, de hoogste telecomtarieven, de duurste autobelastingen van Europa, de hoogste belastingen op arbeid, en de vijfde hoogste vermogensbelastingen van de wereld.' Dat beweerde Jean-Marie Dedecker onlangs in Humo. Bepaalde delen van zijn uitspraak kloppen (deels), andere niet.

'Op amper enkele dagen tijd slaagt onze kersverse minister-president er in om met enkele rake uitspraken - gewild of ongewild - klimaatactivisten de gordijnen in te jagen en menig Vlaming met een groen hart de wenkbrauwen te doen fronsen', schrijft Manuel Sintubin (KU Leuven).

U beweert mee te zijn met het nieuws? Bewijs het met de Knack-quiz. Meerdere juiste antwoorden zijn mogelijk, meerdere foute ook.

Deze zomer wordt alom de Summer of Love uit 1967 herdacht. Voor de ene het moment dat de westerse cultuur definitief wegzakte in een roes van drugs en pacifistisch hippiegezwatel, voor de andere de laatste echt radicale poging om een alternatief te bedenken voor het lege materialisme en militarisme. Vijftig jaar en vele oorlogen en crisissen later lijken de posities niet wezenlijk veranderd.

De audit die de Algemene Inspectie (AIG) in 2006 uitvoerde naar de dienst verwijderingen van de luchthavenpolitie bevat een lijst bezwarende elementen tegen hoofdcommissaris Bruno Francks, op dit moment adviseur van staatssecretaris Theo Francken (N-VA).

'Wat meer realisme bij opdrachtgevers en gebruikers, en minder overmoed bij peilers zou al veel helpen.' Gewoon hoogleraar sociologie Dirk Jacobs blikt terug op de rol van peilingen en opinie onderzoek in het afgelopen jaar.