Alles over huishouden

Vrouwen nemen vandaag nog altijd een groter aandeel van de zorgtaken in het doorsnee Vlaamse gezin voor hun rekening. Dat blijkt uit de grote Gezinsenquête van het Vlaamse Departement van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Die werd in 2016 uitgevoerd bij zo'n 2.600 Vlaamse gezinnen en moet een solide basis bieden voor beleidskeuzes van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V).

Vrouwen spenderen gemiddeld nog steeds dubbel zoveel tijd aan het huishouden als mannen. Daarop oefent een langere of kortere werkweek voor die laatsten nauwelijks invloed uit. Dat constateert het Nederlandse onderzoeksbureau Verwey-Jonker Instituut.

Vanaf 1 oktober zal wie huispersoneel tewerkstelt voor huishoudelijke manuele taken, zoals poetsen, als een werkgever beschouwd worden en socialezekerheidsbijdragen moeten betalen. Dienstencheques en niet-manuele taken vallen niet onder de nieuwe regelgeving.

Vrouwen nemen niet alleen nog steeds het merendeel van de huishoudelijke taken op zich, de aard van de taken is ook nog altijd erg gendergekleurd. Dat blijkt uit een onderzoek van kenniscentrum ILIV naar thuis en thuisgevoel bij 4143 Belgen.