Hebben hoogbegaafde kinderen intelligente ouders?

Hebben hoogbegaafde kinderen intelligente ouders?

Veel mensen zijn geneigd om het potentieel van kinderen in te schatten door naar de intellectuele capaciteiten van de ouders te kijken. Omgekeerd, gaat men er van uit dat pientere kinderen ook intelligente ouders hebben.