Alles over hoofddoekenverbod

'Wie beweert dat het hoofddoekenverbod de oplossing is voor het respectvol samenleven van moslims en niet-moslims en moslims onderling, heeft het fout', reageert scholierenvoorzitster Kaylee Surgeloose in een open brief aan afgevaardigd bestuurder van het GO!, Raymonda Verdyck. 'Er is nood aan dialoog tussen leerlingen, hun ouders en de school.'

De Antwerpse SP.A steunt niet langer het hoofddoekverbod voor stadspersoneel aan de loketten. Het verbod werd in 2006 nochtans ingevoerd door SP.A-burgemeester Patrick Janssens

Het Waals parlement heeft een voorstel goedgekeurd om het dragen van levensbeschouwelijke tekens, waaronder islamitische hoofddoeken, te verbieden voor ambtenaren. De groenen nthielden zich.

Het verbod op het dragen van de hoofddoek in het gemeenschaps­onderwijs is niet vol te houden, zegt de auditeur van de Raad van State. N-VA wil het verbod behouden, Groen pleit voor een omzendbrief die levensbeschouwelijke tekens toelaat op alle scholen.

De gemeente Sint-Agatha-Berchem voert een verbod op religieuze symbolen in voor haar werknemers. Het verbod geldt voor iedereen die voor de gemeente werkt, zowel voor loketbedienden als voor poetsvrouwen.

Het N-VA-standpunt voor een verbod op religieuze of ideologische symbolen voor ambentaren aan loketten, wekt bij sommige andere partijen verbazing op. Woordvoerder Joachim Pohlmann stelt intussen met klem dat het de N-VA niet te doen is om een 'hoofddoekenverbod'.