Alles over Hongarije

De Balkanroute wordt volgens Servië voor vluchtelingen praktisch helemaal gesloten. Dat kondigde het ministerie van Binnenlandse Zaken in Belgrado aan. Kroatië heeft zijn buurland Servië op de hoogte gebracht dat Slovenië vanaf middernacht enkel nog migranten zal laten passeren die over geldige visa en paspoorten beschikken. De Balkanroute is de populairste route voor vluchtelingen. Vorig jaar zijn driekwart miljoen mensen zo naar West-Europa gekomen. De route liep eerst van Griekenland door Macedonië en Servië tot Hongarije.

De Hongaarse minister van Defensie, Csaba Hende, heeft ontslag genomen uit zijn functies. Dat heeft de regering zonder verdere uitleg aangekondigd. Volgens de plaatselijke pers werd de minister vertraging bij de bouw van de 'grensmuur' verweten.

Honderden migranten en vluchtelingen worden in Hongarije verhinderd om op treinen naar Oostenrijk en Duitsland te stappen. Woedende mensen zwaaien met hun treintickets en steken hun kinderen omhoog nadat het internationale station van Boedapest in Hongarije werd ontruimd.

De rechtsconservatieve regering in Hongarije heeft plannen om duizenden vluchtelingen meteen aan de grens met Servië te interneren. Asielzoekers die Hongarije bereiken via de Balkanroute, zouden vastgehouden worden in een 60 meter brede zone langs de grens, tot hun asielprocedure afgesloten is.

Hongarije maakt haast met de werken aan een geplande grensomheining met Servië. Het project wordt door EU en mensenrechtenorganisaties gehekeld. Hongarije verscherpt daarnaast de regelgeving omtrent de omgang met asielzoekers. Vluchtelingen moeten tot het eind van hun asielprocedure kunnen opgesloten worden, de procedure zelf wordt ingekort. Asielzoekers zullen ook tegen betaling gemeenschapsdienst moeten verrichten. Indien ze de door hen toegewezen verblijfplaats langer dan 48 uur verlaten, wordt hun asielprocedure geannuleerd.

De Verenigde Naties hebben hun bezorgdheid geuit over een vragenlijst rond migratie in Hongarije. Daar werd het volk gevraagd hoe met clandestiene migranten moet worden omgegaan: 'Ze oppakken of meteen het land uitzetten?'