Alles over Hoge Raad

Het lagerhuis van het Franse parlement heeft zaterdag de invoering van het delict 'ecocide' (milieuvernietiging) goedgekeurd in geval van opzettelijke verontreiniging van water, lucht of bodem. De invoering van het misdrijf kadert in een ontwerp van klimaatwet dat op 4 mei moet worden goedgekeurd.

'Wie controleert het parket?' Die vraag stelt gewezen strafrechter zich naar aanleiding van de gang van zaken in het dossier rond Bo Coolsaet. 'De wijze waarop het parket deze dossiers behandelde roept, buiten de grond van de zaak, meerdere vraagtekens op.'

De selectie van bewindvoerders, die door vrederechters worden aangesteld voor personen die niet (meer) in staat zijn om hun financiën te beheren, gebeurt niet transparant genoeg. Bovendien moet ook de controle op de bewindvoering beter. Dat concludeert de Hoge Raad voor Justitie (HRJ) na een audit van twee jaar bij de vredegerechten. In totaal formuleert de HRJ veertig aanbevelingen.

Het is een feit: van de immigranten die in ons land leven en buiten de Europese Unie geboren zijn, hebben er weinig een baan en leven velen in armoede. Meer zelfs: op beide vlakken scoort België het slechtst in Europa. Hoe komt dat? Voeren we de armoede via migratie in, of faalt ons integratiebeleid?

De topman van de Hoge Raad van Financiën, Herwig Joosten, heeft ontslag genomen. Hij kon niet overweg met een van de ambtenaren die een grote belastinghervorming moest uitwerken. Dat schrijft De Tijd dinsdag.

De federale regering wil in 2020 opnieuw met een begroting in evenwicht aanknopen. Dat werd vrijdag vernomen van minister van Begroting Sophie Wilmès (MR), nadat het kernkabinet zich had gebogen over een nieuw rapport van de Hoge Raad voor Financiën. Diezelfde Hoge Raad stelt eveneens een structureel evenwicht in 2020 voorop.

Er komt dan toch geen wraking van een rechter in het proces tegen PVV-leider Geert Wilders. De advocaat van Wilders had gisteren een verzoek ingediend om rechter Elianne van Rens te vervangen, omdat ze zich niet onpartijdig had getoond bij de ondervraging van een expert.