Alles over Hof

Het Grondwettelijk Hof spreekt zich donderdag uit over de eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Het Hof zal in eerste instantie bepalen of de vraag om de eindtermen te schorsen terecht is. Als dat zo is, wordt het decreet on hold gezet en krijgt het Hof drie maanden de tijd om een uitspraak te doen. Het kan beslissen om het decreet volledig of deels te vernietigen.

Het kan gerechtvaardigd worden dat een werkgever zijn personeelsleden verbiedt om een hoofddoek of een ander zichtbaar teken van politieke, levensbeschouwelijke of religieuze overtuiging te dragen. Dat stelt het Europees Hof van Justitie in een nieuw arrest. Het Hof verbindt wel enkele voorwaarden aan zo'n verbod.

Het Poolse sanctieregime voor rechters van het opperste gerechtshof en rechters van lagere rechtbanken moet worden aangepast. Dat zegt het Europees Hof van Justitie donderdag in een nieuw arrest. De onpartijdigheid en onafhankelijk van de rechterlijke macht in Polen kan niet meer worden gegarandeerd, luidt het.

'Ook dat is discussiëren over vrijheid: welke maatregelen moeten we nu ondernemen om de vrijheid van onze kinderen te vrijwaren?', schrijft Dirk Holemans van Oikos nu de vrijheidsbeperkende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus stilaan gelost worden.

Het Europees Hof van Justitie spreekt zich vandaag uit over de weigering van Polen, Hongarije en Tsjechië, enkele jaren geleden, om mee te werken aan een tijdelijk spreidingsplan voor vluchtelingen. In oktober 2019 oordeelde de advocaat-generaal bij het Hof al dat de drie landen hun Europese verplichtingen niet nagekomen zijn.

Jean-Marie Dedecker hekelt het Grondwettelijk Hof als asielcentrum voor uitgerangeerde politici. 'Een jarenlange trouwe partijvazaliteit en een parlement als knikkende stemmachine volstaat om iemand levenslang in de gerechtelijke politieke poppenkast te benoemen.'