Alles over Herman Cosijns

De Belgische bisschoppenconferentie voert een 'ID van een christen' in en schrapt 'mama' en 'papa' van het doopformulier. 'Ieder kind mag gedoopt worden, ongeacht de situatie waarin de ouders of zij die het ouderlijke gezag uitoefenen, zich bevinden: gehuwd, gescheiden of homoseksueel.'