'Meer dan wat ook willen mensen in armoede als volwaardige burgers beschouwd worden'

'Meer dan wat ook willen mensen in armoede als volwaardige burgers beschouwd worden'

Vrije Tribune - 'Een relatie aangaan en samenwonen, 'hotel mama' spelen voor de kinderen, vrienden in nood helpen: het zijn zaken die vanzelfsprekend lijken, maar dat niet zijn voor mensen in armoede', schrijven Henk Van Hootegem en Veerle Stroobants van het Steunpunt tot Bestrijding van Armoede.