Alles over Hendrik Schoukens

Bioloog en Knack-journalist Dirk Draulans voelt zich verplicht een aantal verduidelijkingen te geven bij het bericht over de vernietigde bescherming van de wolf. 'De wolf en andere iconische elementen van onze natuur verdienen een betere bescherming dan wat het kabinet-Schauvliege produceert. Dat móét in de aandacht worden gebracht.'

'Diepzeemijnbouw vormt volgens de believers dè sleutel tot een circulaire, CO2-neutrale economie. Critici spreken van een aanslag op de kwetsbare onderwaternatuur. Op dit moment is echter vooral sprake van een 'race to the bottom' zonder al te veel pottenkijkers', schrijven Klaas Willaert en Hendrik Schoukens. 'En daar kan de Belgische staat, die een onverwachte hoofdrol speelt in dit verhaal, wat aan doen.'

De verdroging van Vlaanderen is niet langer een fait divers. In enkele gemeenten stroomde er door een samenloop van omstandigheden de voorbije weken géén water uit de kraan, een voorbode op wat ons de komende decennia misschien allemaal te wachten staat. Naast een mentaliteitsverandering, moet ook ons juridisch-institutioneel kader herzien worden om een 'dood door duizend sneden'-scenario te vermijden, stelt Hendrik Schoukens.

Bioloog en Knack-journalist Dirk Draulans stelt tot zijn ontzetting vast dat het wolvenkoppel in Vlaanderen zijn bescherming kwijt is.