Alles over Hendrik Bogaert

Binnen twee à drie weken bestaan er geen vastbenoemde ambtenaren meer op de federale ministeries. 'Wie niet presteert, kan ontslagen worden', zegt staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert.

In N-VA-kringen blijft het oorverdovend stil over de uitspraak van Siegfried Bracke dat het economische voor het communautaire komt. Andere partijen reageren pittig: Nu de N-VA haar bestaansreden opgezegd heeft, doe ik een oproep aan de kiezers van de N-VA om ons te versterken.'

De ministerraad keurde de hervorming van het federale ambtenarenbeleid goed. 'Geen enkel bestuursniveau, zelfs in Europa, heeft een moderner carrièrebeleid', aldus staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V).

Het aantal ambtenaren tijdens deze legislatuur verminderen is onmogelijk. Dat zegt staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V). Het regeerakkoord voorziet een verlaging van de kosten voor de ambtenaren met 3 procent.