Alles over Hans Van Crombrugge

'Het is zeer de vraag of gemeenschappen door apart onderwijs nader tot elkaar zullen komen', schrijft sociaal psycholoog Alain Van Hiel. 'Zelfs al propageren aparte scholen ten volle verdraagzaamheid, dan nog is de samenleving de verliezer.'

Als we willen dat burgers actief meewerken aan de samenleving, is het goed dat ze zelf een school oprichten, zegt pedagoog Hans Van Crombrugge (Odisee). 'Beter zo dan te kiezen voor een "zwart circuit" of thuisonderwijs.'

Betrokkenheid bij het onderwijs gaat ook buiten de schoolmuren verder, zeggen pedagoog Hans Van Crombrugge en onderzoeker Evelyn Morreel in een interview met multimediaal onderwijsmagazine Klasse. 'Ouders zijn nu min of meer klanten van de school.'