Alles over Grondwettelijk Hof

'Is het grondwettelijk hof wel zo hoffelijk?'

Jean-Marie Dedecker hekelt het Grondwettelijk Hof als asielcentrum voor uitgerangeerde politici. 'Een jarenlange trouwe partijvazaliteit en een parlement als knikkende stemmachine volstaat om iemand levenslang in de gerechtelijke politieke poppenkast te benoemen.'

'Is afkopen van schuld en boete nu een recht van iedereen, of is een voorrecht voor wie het kan betalen?'

'Door aan de verdachte toe te laten zijn schuld en boete af te kopen wordt de graaicultuur eerder bevestigd dan gesanctioneerd: in beide gevallen wordt het openbaar belang afgekocht', schrijft gewezen strafrechter Walter De Smedt over het nieuws dat Stephane Moreau met het Luikse parket-generaal een akkoord bereikt heeft over een minnelijke schikking voor verschillende gerechtelijke dossiers.

Almaar meer vrouwen bij justitie, behalve aan de top

Hoewel de feminisering van de magistratuur al een tijd bezig is en zelfs spectaculair kan worden genoemd in de meeste lagere rechtbanken, blijven vrouwen zwaar ondervertegenwoordigd op de hogere echelons zoals Cassatie, het Grondwettelijk Hof en de Raad van State.

Wet die geneesmiddelen in België moet houden, is geschorst

Honderden geneesmiddelen zijn moeilijk verkrijgbaar in België omdat ze in het buitenland duurder zijn. Daardoor kopen bedrijven de medicijnen in ons land op om ze met winst elders door te verkopen. Een wet die daar iets aan wilde doen, is geschorst door het Grondwettelijk Hof.

Onverdoofd slachten: moslimorganisaties 'vertrouwen erop dat rechtsstaat zal zegevieren'

De huidige religieuze slachttechnieken vormen een volwaardig alternatief voor technieken waarbij de dieren worden bedwelmd en zijn perfect verenigbaar met de Europese en Belgische vereisten inzake de bescherming van de volksgezondheid, de voedselveiligheid en het dierenwelzijn. Dat zeggen het Executief van de Moslims van België (EMB) en de Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van België (CIB).

Grondwettelijk Hof stelt prejudiciële vragen over onverdoofd slachten aan Europees Hof van Justitie

Het Grondwettelijk Hof heeft donderdag nog geen finaal oordeel geveld over het verbod op onverdoofd slachten. De procedure werd ingespannen door zowel joodse als islamitische organisaties, tegen Vlaamse en Waalse decreten die het onverdoofd slachten verbieden. Het Grondwettelijk Hof besliste donderdag echter een reeks prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.