Alles over Grondwettelijk Hof

Enkele dagen terug verschenen beelden in de pers van een man die met een stok een das leek toe te takelen. Het dier is ondertussen bezweken aan zijn ernstige verwondingen. De verdachte ontkende dat hij de das wou doden. Was de das in leven gebleven, dan had de rechtszaak die hierop volgde een uniek precedent kunnen vormen voor de discussie omtrent het juridische statuut van wilde dieren in ons recht. Want, gesteld dat effectief sprake is van opzettelijke doding, wie zou dan namens de nog levende das fysieke en morele schadevergoeding kunnen claimen?

'Veel gezinnen die in 2020 hun spaargeld hebben geïnvesteerd in zonnepanelen zijn de dupe van de terugdraaiende beloftes van Bart Tommelein en co. Met de nieuwe regeling kan de Vlaamse regering misschien een deel van het financiële puin ruimen, maar niet de politieke schade compenseren.' Dat zegt Tom De Meester, Vlaams parlementslid en energiespecialist van de PVDA.

De plenaire Kamer heeft donderdag het licht op groen gezet voor de benoeming van oud-Senaatsvoorzitter Danny Pieters tot rechter bij het Grondwettelijk Hof. De 64-jarige Pieters werd door N-VA naar voren geschoven om André Alen te vervangen en kreeg bij de geheime stemming 94 van de uitgebrachte stemmen achter zijn naam, ruim voldoende voor de vereiste tweederdemeerderheid.

De Kamerfractie van Ecolo-Groen zal zich niet verzetten tegen de voordracht van N-VA'er Danny Pieters als rechter bij het Grondwettelijk Hof. Dat is opvallend, want N-VA deed dat onlangs wel nog bij de kandidatuur van Zakia Khattabi (Ecolo). Wel pleiten de groenen ervoor de procedure voor de aanduiding van rechters bij het Grondwettelijk Hof te hervormen.

Landen in een straal van 1.000 kilometer rond de kerncentrales van Doel krijgen inspraak over de nieuwe vergunning voor de centrales Doel 1 en 2. Dat schrijft De Standaard woensdag.

De socialistische politicus Rik Boel is vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Tienen. Van 1977 tot '79 was hij minister van Binnenlandse Zaken in de regering-Tindemans II.