Alles over Golf van Mexico

De oplosmiddelen die door oliebedrijf BP gebruikt zijn om olie op te lossen na de ramp met het boorplatform Deepwater Horizon in 2010, blijken hardnekkiger dan gedacht. Uit onderzoek blijkt dat ze nog steeds aanwezig zijn in de Golf van Mexico.

Dolfijnen in de Golf van Mexico zijn er een stuk erger aan toe dan tot nog toe werd gedacht. Uit onderzoek van de Amerikaanse Klimaat- en Oceaandienst blijkt dat de populatie erg lijdt onder de effecten van de olieramp met de Deepwater Horizon.

Drie jaar na de olieramp met de Deepwater Horizon blijven de gevolgen voor de Golf van Mexico aanhouden. Een dalende visvangst en misvormingen bij zeedieren wijzen op een ecosysteem in diepe crisis.

Volgens de Britse oliereus betekent operatie 'static kill' een grote stap in de richting van het definitief dichten van het olielek in de Golf van Mexico.

De Amerikaanse regering heeft olieconcern BP bevolen een plan in te dienen voor het heropenen van de trechter boven de oliebron in de Golf van Mexico. Ze vreest dat er olie ontsnapt uit de zone rond de boorput.