Alles over God

Eeuwenlang diende seks enkel voor voortplanting. Genot was des duivels. 'De kerk dempte de lusten', zegt neerlandicus Herman Pleij. Tot er eind vijftiende eeuw in de Lage Landen onder impuls van de rederijkersliteratuur een seksuele revolutie uitbrak. 'Seks werd gezond.'

In Waarom tolerantie niet de hoogste waarde kan zijn zoeken Theo De Wit en Marin Terpstra een antwoord op prangende maatschappelijke vragen. Hoe kan een samenleving omgaan met wat voor mensen heilig of onaantastbaar is in tijden van multiculturalisme? Wat is de oorsprong van het begrip tolerantie en hoe definiëren we het? Lees hier een passage uit het boek.

De tegenstand tegen paus Franciscus' beleid is geen loutere binnenkerkelijke aangelegenheid, zegt kerkhistoricus Benoit Lannoo. Het is een Kulturkampf die haaks staat op het evangelie.

Paus Franciscus heeft zich uitgesproken tegen een ontkenning van de menselijke oorzaak van de huidige klimaatverandering. Dat hebben donderdag meerdere katholieke media gemeld.