Alles over GO!

Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) zal onder Koen Pelleriaux de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst van het onderwijs, waarvan een ontwerpversie klaar is, niet goedkeuren.

Laat niet elke leerkracht lesgeven, maar zorg voor een betere verdeling van de verschillende onderdelen van de job over het hele lerarenkorps. Dat voorstel om het leraren­beroep te hervormen doet Koen Pelleriaux, de nieuwe topman van het Gemeenschaps­onderwijs, vlak voor de start van het schooljaar in de kranten van Mediahuis.

Ongeveer de helft van de leerlingen kampt met leerachterstand. Dat blijkt uit een interne bevraging van het GO! die De Morgen kon inkijken. Leerkrachten vrezen ook dat ze het lesprogramma dit schooljaar niet meer rondkrijgen.

Junimaand, examenmaand. Een tijd van gestresseerde leerlingen, eindeloos verbeterwerk en wallen alom. Knack sprak met leraressen die spiekbriefjes en klassenraden radicaal anders aanpakken, en met een collega die de charme van een grappige fout kan waarderen.