Alles over GGC

Slechts 12 procent van de Brusselse 12- tot 17-jarigen is gevaccineerd. Dat is meer dan drie keer minder dan het Belgische gemiddelde. Kunnen middelbare scholen en vaccinatiebussen soelaas bieden?

Brussels minister en Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie-collegelid bevoegd voor Gezondheid en Welzijn Alain Maron (Ecolo) heeft een strategisch plan bekend gemaakt dat zoveel mogelijk daklozen in het Brussels Gewest van de straat moet halen. Hiervoor zal vanaf volgend jaar 14,8 miljoen euro extra worden geïnvesteerd in het daklozenbeleid.

Het Brussels Parlement heeft dinsdag het samenwerkingsakkoord goedgekeurd tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) enerzijds en de Vlaamse Gemeenschap en de Cocof anderzijds over het inburgeringstraject voor nieuwkomers. Daardoor kan de verplichte inburgering op 1 januari van volgend jaar van kracht worden. De PVDA stemde tegen, de groenen en Vlaams Belang onthielden zich.

Het Brussels gewest heeft een eigen actieplan in geval van grote hitte opgesteld, dat aangepast is aan de specifieke kenmerken van het hoofdstedelijk gewest. Het plan moet toelaten om snel te reageren, zo stelt minister van Leefmilieu Céline Fremault maandag in een mededeling.

Niet de Franstalige Brusselaar, maar de Franstalige particratie is gekant tegen de verschuiving van het zwaartepunt van de Brusselse macht naar het Gewest. Dat blijkt uit een rondvraag bij politici, professoren en stadsverenigingen aan beide kanten van de taalgrens.